Rješenje o davanju saglasnosti na Pravila i tarife za priključenje na transportni sistem

Upravni odbor „GAS PROMET“ AD Pale, na svojoj drugoj sjednici održanoj na Palama dana 23.12.2019. godine, donio je „Pravila i tarife za priključenje na transportni sistem prirodnog gasa“.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 134. redovnoj sjednici održanoj 23.01.2020. godine, donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na „Pravila i tarife za priključenje na transportni sistem prirodnog gasa“.

Rješenje o davanju saglasnosti

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.