Rješenje o davanju saglasnosti na Pravila o radu transportnog sistema

Upravni odbor „GAS PROMET“ AD Pale, na svojoj prvoj sjednici održanoj na Palama dana 23.09.2019. godine, donio je „Pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa“.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 125. redovnoj sjednici održanoj 24.10.2019. godine, donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na „Pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa“.

Rješenje o davanju saglasnosti

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.