Zakazana vanredna Skupština akcionara

petak, 24 avgust 2018 11:34

Vanredna Skupština akcionara "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo - Pale održaće se dana 07.09.2018. godine u prostorijama Društva u Palama u Ul. Srpskih ratnika 17 sa početkom u 12.00 časova.

Pozivaju se svi akcionari - fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Materijali za Skupštinu dostupni su svakom akcionaru u redovno radno vrijeme u sjedištu Društva.

Poziv za Skupštinu akcionara