Cijena za korišćenje dionice Šepak-Karakaj

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je Rješenjem broj: 01-3-23/18/R-88-184 od 12.07.2018 odobrila cijene za korišćenje transportnog sistema prirodnog gasa za dionicu Šepak-Karakaj u Republici Srpskoj.

Cijene i koeficijenti za korišćenje dionice Šepak-Karakaj

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.