Saopštenje o zakupu transportnih kapaciteta za 2018. godinu

"Gas Promet" AD, kao operater transportnog sistema prirodnog gasa u Republici Srpskoj, obavještava potencijalne korisnike usluga transportnog sistema da od 01. septembra teče rok za dostavljanje Zahtjeva za pristup transportnom sistemu za 2018. godinu.

Raspoloživi tehnički kapacitet za transport prirodnog gasa na PPS "Karakaj", potvrđen od strane uzgasnog operatera JP "Srbijagas", iznosi 1.900.000 Sm3 na dan, pri pritisku isporuke od 30 bar.

Rok za dostavljanje Zahtjeva ističe 01. oktobra 2017. godine, nakon čega će, u skladu sa Pravilima rada transportnog sistema za prirodni gas u Republici Srpskoj, biti dodjeljeni transportni kapaciteti i potpisani ugovori o pristupu i korišćenju transportnog sistema.

Za Zahtjeve koji budu podnešeni nakon navedenog roka, transportni kapacitet se može obezbjediti samo na prekidnoj osnovi. Ugovor o pristupu i korišćenju transportnog sistema potpisaće se samo sa korisnicima koji blagovremeno podnesu Zahtjev.

Detaljne informacije i obrazac Zahtjeva za pristup možete naći i preuzeti na ovoj stranici, pod usluge trećim licima/pristup sistemu.

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.