Organi Društva

Organi Društva:

1. Skupština akcionara – kao organ vlasnika

2. Upravni odbor – kao organ upravljanja

Upravni odbor:

- Đukić Milan, mr pravnih nauka

- Karan Jovo, dipl. ing. maš.

- Milanović Igor, dipl.ek.

3. Direktor – kao organ poslovođenja

4.
Interni revizor

Rukovodstvo Društva:

 

 

 

 

Generalni Direktor

Draganić Milomir dipl.ek.

 

 Izvršni direktor za ekonomsko-pravne poslove

Veletić Milan dipl.ek.

 
 


 

 Izvršni direktor za tehničke poslove

Ašonja Goran dipl.ing.maš.

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.