Održana dvadeset sedma sjednica Upravnog odbora

petak, 11 januar 2019 11:20

Dvadeset sedma sjednica Upravnog odbora "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo - Pale održana je dana 26.12.2018. godine u sjedištu Društva u Palama.

Upravni odbor je donio Odluke o usvajanju:

1. Plana poslovanja Društva za 2019. godinu,

2. Plana poslovanja Društva za period 2019 - 2021. godine i

3. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama.