Održana vanredna Skupština akcionara

utorak, 25 septembar 2018 13:49

Vanredna Skupština akcionara "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo - Pale održana je dana 07.09.2018. godine u sjedištu Društva u Palama, ul. Srpskih ratnika br. 17 sa početkom u 12.00 časova.

Na Skupštini akcionara donešene su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa Godišnje Skupštine akcionara od 28.06.2018. godine,

2. Odluka o razrješenju članova Upravnog odbora „Gas Promet“ AD Istočno Sarajevo – Pale i

3. Odluka o imenovanju v.d. članova Upravnog odbora „Gas Promet“ AD Istočno Sarajevo – Pale.