Održana vanredna Skupština akcionara

srijeda, 15 maj 2019 10:54

Vanredna Skupština akcionara "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo - Pale održana je dana 08.05.2019. godine u sjedištu Društva u Palama, ul. Srpskih ratnika br. 17 sa početkom u 12.00 časova.

Na Skupštini akcionara donesene su sljedeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara od 07.09.2019. godine,

2. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Ugovora o organizovanju „Gas Promet“ AD Pale i

3. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta „Gas Promet“ AD Pale.

Na sjednici je predstavljena i informacija o riješenim imovinsko-pravnim odnosima sa JP „Srbijagas“ Novi Sad.

 

Zakazana vanredna Skupština akcionara

četvrtak, 18 april 2019 08:02

Vanredna Skupština akcionara "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo - Pale održaće se dana 08.05.2019. godine u prostorijama Društva u Palama u Ul. Srpskih ratnika 17 sa početkom u 12.00 časova.

Pozivaju se svi akcionari - fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Materijali za Skupštinu dostupni su svakom akcionaru u redovno radno vrijeme u sjedištu Društva.

Poziv za Skupštinu akcionara

 

Održana dvadeset deveta sjednica Upravnog odbora

četvrtak, 18 april 2019 07:59

Dvadeset deveta sjednica Upravnog odbora "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo – Pale održana je dana 15.04.2019. godine u sjedištu Društva u Palama.

Na sjednici je razmatran i usvojen:

- prijedlog izmjena i dopuna Ugovora o organizovanju „Gas Promet“ AD Pale,

- prijedlog izmjena i dopuna Statuta „Gas Promet“ AD Pale i

- Pravilnik o čuvanju poslovne tajne.

Na sjednici je razmatran izvještaj Nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima, godišnji obračun i izvještaj o poslovanju Društva za 2018. godinu.

Donesena je Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara sa prijedlogom dnevnog reda.

Članovi Upravnog odbora su informisani o riješenim imovinsko-pravnim odnosima sa JP „Srbijagas“ Novi Sad.

 

Strana 4 od 46

«PočetakPrethodna12345678910SljedećaKraj»

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.