Zakazana vanredna Skupština akcionara

četvrtak, 18 april 2019 08:02

Vanredna Skupština akcionara "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo - Pale održaće se dana 08.05.2019. godine u prostorijama Društva u Palama u Ul. Srpskih ratnika 17 sa početkom u 12.00 časova.

Pozivaju se svi akcionari - fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Materijali za Skupštinu dostupni su svakom akcionaru u redovno radno vrijeme u sjedištu Društva.

Poziv za Skupštinu akcionara

 

Održana dvadeset deveta sjednica Upravnog odbora

četvrtak, 18 april 2019 07:59

Dvadeset deveta sjednica Upravnog odbora "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo – Pale održana je dana 15.04.2019. godine u sjedištu Društva u Palama.

Na sjednici je razmatran i usvojen:

- prijedlog izmjena i dopuna Ugovora o organizovanju „Gas Promet“ AD Pale,

- prijedlog izmjena i dopuna Statuta „Gas Promet“ AD Pale i

- Pravilnik o čuvanju poslovne tajne.

Na sjednici je razmatran izvještaj Nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima, godišnji obračun i izvještaj o poslovanju Društva za 2018. godinu.

Donesena je Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara sa prijedlogom dnevnog reda.

Članovi Upravnog odbora su informisani o riješenim imovinsko-pravnim odnosima sa JP „Srbijagas“ Novi Sad.

 

Potpisan ugovor između Srbijagasa i Gas Prometa

utorak, 12 mart 2019 13:00

Generalni direktori JP "Srbijagas" Dušan Bajatović, "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo-Pale Milomir Draganić i direktor Investiciono-razvojne banke Republike Srpske Snežana Vujnić potpisali su dana 11.03.2019. godine u Banjaluci ugovor o uređenju imovinsko-pravnih odnosa, statusno-pravnih pitanja i ulaganja kapitala u preduzeće "Gas Promet" AD, čime je rješen dugogodišnji problem vlasništva nad imovinom.

Potpisivanjem ugovora JP "Srbijagas" je postao najveći pojedinačni vlasnik akcija "Gas Promet"AD Istočno Sarajevo-Pale sa 39,14%. Ostali akcionari su: Akcijski fond Republike Srpske sa 26,09%, Penzioni rezervni fond sa 10%, Fond za restituciju 5%, a ostali fondovi i fizička lica 19,77% akcija.

 

Strana 4 od 46

«PočetakPrethodna12345678910SljedećaKraj»

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.