Zakazana godišnja Skupština akcionara

četvrtak, 23 maj 2019 13:31

Godišnja Skupština akcionara "GAS PROMET" AD Pale održaće se dana 26.06.2019. godine u prostorijama Društva u Palama u Ul. Srpskih ratnika 17 sa početkom u 12.00 časova.

Pozivaju se svi akcionari - fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Materijali za Skupštinu dostupni su svakom akcionaru u redovno radno vrijeme u sjedištu Društva.

Poziv za godišnju Skupštinu akcionara

Dopuna dnevnog reda

 

Održana trideseta sjednica Upravnog odbora

četvrtak, 23 maj 2019 13:29

Trideseta sjednica Upravnog odbora "GAS PROMET" AD Pale održana je dana 22.05.2019. godine u sjedištu Društva u Palama.

ODLUKE:

1. prijedlog Odluke o raspodjeli ostvarenog neto dobitka iz 2018. i ranijih godina,

2. Odluka o prodaji administrativno-poslovnog prostora u ulici Srpskih ratnika 17 u Palama,

3. Odluka o utvrđivanju prečišćenog teksta Ugovora o organizovanju „GAS PROMET“ AD Pale i

4. Odluka o sazivanju godišnje Skupštine akcionara sa prijedlogom dnevnog reda.

Na sjednici je utvrđen tekst izvještaja o radu Upravnog odbora koji će razmatrati Skupština akcionara.

 

Održana vanredna Skupština akcionara

srijeda, 15 maj 2019 10:54

Vanredna Skupština akcionara "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo - Pale održana je dana 08.05.2019. godine u sjedištu Društva u Palama, ul. Srpskih ratnika br. 17 sa početkom u 12.00 časova.

Na Skupštini akcionara donesene su sljedeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara od 07.09.2019. godine,

2. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Ugovora o organizovanju „Gas Promet“ AD Pale i

3. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta „Gas Promet“ AD Pale.

Na sjednici je predstavljena i informacija o riješenim imovinsko-pravnim odnosima sa JP „Srbijagas“ Novi Sad.

 

Strana 3 od 46

«PočetakPrethodna12345678910SljedećaKraj»

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.