Održana dvadeset prva sjednica Upravnog odbora

petak, 18 avgust 2017 13:04

Dvadeset prva sjednica Upravnog odbora "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo – Pale održana je dana 16.08.2017. godine u sjedištu Društva u Palama.

Na sjednici su usvojeni finansijski izvještaji o poslovanju Društva za period 01.01.-30.06.2017. godine i Informacija o poslovanju u periodu 01.01.-30.06.2017. godine.

Donešena je Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara i Odluka o kupovini zemljišta za izgradnju poslovne zgrade Društva.

 

Održana Godišnja Skupština akcionara

petak, 30 jun 2017 13:03

Godišnja Skupština akcionara "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo - Pale za poslovnu 2016. godinu održana je dana 22.06.2017. godine u sjedištu Društva u Palama, ul. Srpskih ratnika br. 17, sa početkom u 12:00 časova.

Na Skupštini akcionara donesene su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa Godišnje Skupštine akcionara od 31.05.2016. godine

2. Odluka o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora

3. Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja za 2016. godinu

4. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2016. godinu

5. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti

6. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora

7. Odluka o izboru Nezavisnog revizora

 

Zakazana Godišnja Skupština akcionara

ponedjeljak, 22 maj 2017 08:07

Godišnja Skupština akcionara "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo - Pale održaće se dana 22.06.2017. godine u prostorijama Društva u Palama u Ul. Srpskih ratnika 17 sa početkom u 12.00 časova.

Pozivaju se svi akcionari - fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Materijali za Skupštinu dostupni su svakom akcionaru u redovno radno vrijeme u sjedištu Društva.

Poziv za Skupštinu akcionara

 

Strana 10 od 45

«PočetakPrethodna12345678910SljedećaKraj»

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.