Održana Godišnja Skupština akcionara

petak, 30 jun 2017 13:03

Godišnja Skupština akcionara "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo - Pale za poslovnu 2016. godinu održana je dana 22.06.2017. godine u sjedištu Društva u Palama, ul. Srpskih ratnika br. 17, sa početkom u 12:00 časova.

Na Skupštini akcionara donesene su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa Godišnje Skupštine akcionara od 31.05.2016. godine

2. Odluka o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora

3. Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja za 2016. godinu

4. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2016. godinu

5. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti

6. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora

7. Odluka o izboru Nezavisnog revizora

 

Zakazana Godišnja Skupština akcionara

ponedjeljak, 22 maj 2017 08:07

Godišnja Skupština akcionara "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo - Pale održaće se dana 22.06.2017. godine u prostorijama Društva u Palama u Ul. Srpskih ratnika 17 sa početkom u 12.00 časova.

Pozivaju se svi akcionari - fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Materijali za Skupštinu dostupni su svakom akcionaru u redovno radno vrijeme u sjedištu Društva.

Poziv za Skupštinu akcionara

 

Održana dvadeseta sjednica Upravnog odbora

ponedjeljak, 22 maj 2017 08:01

Dvadeseta sjednica Upravnog odbora "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo – Pale održana je dana 19.05.2017. godine u sjedištu Društva u Palama.

Na sjednici je razmatran godišnji obračun i izvještaj o poslovanju Društva za 2016. godinu sa izvještajem Nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima i utvrđen prijedlog Odluke o raspodjeli ostvarenog neto dobitka.

Utvrđen je tekst izvještaja o radu Upravnog odbora i donesena Odluka o sazivanju godišnje Skupštine akcionara sa prijedlogom dnevnog reda.

Donesena je i Odluka o prikupljanju ponuda za izbor Nezavisnog revizora.

 

Strana 10 od 44

«PočetakPrethodna12345678910SljedećaKraj»

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.