Održana Godišnja Skupština akcionara

četvrtak, 04 jun 2015 09:34

Godišnja Skupština akcionara "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo - Pale za poslovnu 2014. godinu održana je dana 28.05.2015. godine u sjedištu Društva u Palama, ul. Srpskih ratnika br. 17, sa početkom u 12:00 časova.

Na Skupštini akcionara donesene su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa Godišnje Skupštine akcionara od 28.05.2014. godine

2. Odluka o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora

3. Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja za 2014. godinu

4. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2014. godinu

5. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti

6. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva

 

Cijena za operatera transportnog sistema

ponedjeljak, 04 maj 2015 12:14

Na osnovu člana 43. Zakona o gasu (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 86/07 i 121/12), a nakon pribavljene saglasnosti od Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, utvrđena je cijena za operatera transportnog sistema prirodnog gasa u Republici Srpskoj za sve korisnike transportnog sistema u iznosu od 0,3350 KM/1000 Sm3.

Odobrena cijena za korisnike transportnog sistema prirodnog gasa u Republici Srpskoj primjenjivaće se počev od 01.04.2015. godine na osnovu Rješenja Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske broj: 01-542-10/14/R-102-29 od 27.02.2015. godine (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 25/15 od 02.04.2015. godine).

 

Zakazana Godišnja Skupština akcionara

ponedjeljak, 27 april 2015 10:49

Godišnja Skupština akcionara "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo - Pale održaće se dana 28.05.2015. godine u prostorijama Društva u Palama u Ul. Srpskih ratnika 17 sa početkom u 12.00 časova.

Pozivaju se svi akcionari - fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Materijali za Skupštinu dostupni su svakom akcionaru u redovno radno vrijeme u sjedištu Društva.

 

Strana 9 od 35

«PočetakPrethodna12345678910SljedećaKraj»

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.