Saopštenje o zakupu transportnih kapaciteta za 2018./2019. godinu

srijeda, 29 avgust 2018 12:05

"Gas Promet" AD, kao operater transportnog sistema prirodnog gasa u Republici Srpskoj, obavještava potencijalne korisnike usluga transportnog sistema da je krajnji rok za dostavljanje Zahtjeva za pristup transportnom sistemu 15. septembar 2018. godine.

Rok za dostavljanje Zahtjeva je pomjeren u odnosu na predviđeni Pravilima rada transportnog sistema, radi usklađivanja gasne godine sa odredbama Trećeg energetskog paketa EU, Sporazumom o radnom režimu sa susjednim operatorom i ustaljenom praksom evropskih operatera.

Podaci o raspoloživom tehničkom kapacitetu transportnog sistema prirodnog gasa su dostupni na ovoj stranici, pod "informacije/godišnji kapaciteti".

Nakon dostavljanja Zahtjeva za pristup, u skladu sa Pravilima rada transportnog sistema za prirodni gas u Republici Srpskoj, korisnicima će biti odobreni transportni kapaciteti i potpisani ugovori o pristupu i korišćenju transportnog sistema.

Za Zahtjeve koji budu podnešeni nakon navedenog roka, transportni kapacitet se može odobriti samo na prekidnoj osnovi.

Obrazac Zahtjeva za pristup možete preuzeti na ovoj stranici, pod "usluge trećim licima/pristup sistemu".

 

Zakazana vanredna Skupština akcionara

petak, 24 avgust 2018 11:34

Vanredna Skupština akcionara "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo - Pale održaće se dana 07.09.2018. godine u prostorijama Društva u Palama u Ul. Srpskih ratnika 17 sa početkom u 12.00 časova.

Pozivaju se svi akcionari - fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Materijali za Skupštinu dostupni su svakom akcionaru u redovno radno vrijeme u sjedištu Društva.

Poziv za Skupštinu akcionara

 

Održana dvadeset šesta sjednica Upravnog odbora

petak, 24 avgust 2018 11:29

Dvadeset šesta sjednica Upravnog odbora "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo – Pale održana je dana 22.08.2018. godine u sjedištu Društva u Palama.

Donešena je Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o radu i Odluka o usvajanju Izvještaja o naknadnoj procjeni vrijednosti energetskih objekata.

Na sjednici su usvojeni finansijski izvještaji o poslovanju Društva za period 01.01.-30.06.2018. godine i Informacija o poslovanju u periodu 01.01.-30.06.2018. godine.

Donešena je Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Društva.

 

Strana 7 od 46

«PočetakPrethodna12345678910SljedećaKraj»

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.