Održana četrnaesta sjednica Nadzornog odbora

četvrtak, 04 novembar 2010 09:55

Četrnaesta sjednica Nadzornog odbora „Gas Promet“ AD Istočno Sarajevo – Pale održana je u prostorijama Društva u Palama dana 30.07.2010. godine.
Razmatrani su finanasijski izvještaji o poslovanju Društva za period 01.01.-30.06.2010. godine i donesen Zaključak kojim se Nadzorni odbor obavezuje da sastavi informaciju sa podacima i mišljenjem o periodičnom obračunu.

Opširnije: Održana četrnaesta sjednica Nadzornog odbora

 

Održana devetnaesta sjednica Upravnog odbora

četvrtak, 04 novembar 2010 09:54

Devetnaesta sjednica Upravnog odbora „Gas Promet“ AD Istočno Sarajevo – Pale održana je dana 30.06.2010. godine u prostorijama Društva u Palama.
Usvojen je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i Pravilnik o zaštiti i zdravlju na radu.

Opširnije: Održana devetnaesta sjednica Upravnog odbora

 

Održana godišnja Skupština akcionara

četvrtak, 04 novembar 2010 09:53

Godišnja Skupština akcionara „Gas Promet“ AD Istočno Sarajevo – Pale za poslovnu 2009. godinu održana je dana 18.05.2010. godine u prostorijama Društva u Palama ul. Srpskih ratnika br. 17 sa početkom u 11,00 časova.
Odluku o sazivanju Skupštine sa predlogom dnevnog reda donio je Upravni odbor na sjednici održanoj 15.04.2010. godine. Poziv za Skupštinu je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ za dan 17.04.2010. godine i na oglasnoj ploči Preduzeća.

Opširnije: Održana godišnja Skupština akcionara

 

Strana 41 od 44

«PočetakPrethodna41424344SljedećaKraj»

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.