Транспортоване количине природног гаса у 2019. години

Преко транспортног система природног гаса у Републици Српској у протеклој 2019. години је транспортована укупна количина од 231.966.610 м 3 природног гаса, што је за око 3,8% мање у односу на 2018. годину када је транспортовано 241.135.148 м 3 .

Од укупно транспортованих количина за кориснике у Републици Српској је испоручено 59.836.911 м 3 , за кориснике у Федерацији БиХ 171.802.146 м 3 и за кориснике у Републици Србији 327.553 м 3 .

Преко МС „Сарајево“ за кориснике у Ф БиХ и Источном Сарајеву је испоручено 175.343.151 м 3 , што је за око 2% више него у прошлој години.

Преко МРС "Алумина" је испоручено 46.236.569 м 3 - 26% мање него у прошлој години.

Преко МС "КПГ станица" је испоручено 7.658.921 м 3 - око 117% више него у прошлој години.

Преко МС "Индустријска зона" је испоручено 335.144 м 3 - око 27% мање него у прошлој години.

Преко ГМРС "Зворник" је испоручено 2.392.825 Sm 3 - око 5,7% мање него у прошлој години.

© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .