Одржана годишња Скупштина акционара

Годишња Скупштина акционара "ГАС ПРОМЕТ" АД Пале одржана је дана 26.06.2019. године у сједишту Друштва у Палама, ул. Српских ратника бр. 17 са почетком у 12.00 часова.

На Скупштини акционара донесене су сљедеће одлуке:

1. Одлука о усвајању Записника са ванредне Скупштине акционара одржане 08.05.2019. године ,

2. Одлука о усвајању Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима за 2018. годину ,

3. Одлука о усвајању финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину ,

4. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2018. годину ,

5. Одлука о расподјели оствареног добитка ,

6. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора Друштва ,

7. Одлука о разрјешењу досадашњих чланова Управног одбора Друштва и

8. Одлука о избору чланова Управног одбора Друштва .

© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .