Транспортоване количине природног гаса у 2018. години

Кроз транспортни систем природног гаса у Републици Српској у протеклој 2018. години је транспортована укупна количина од 241.135.148 Sm 3 природног гаса, што је незнатно мање у односу на 2017. годину када је транспортовано 241.187.085 Sm 3 .

Од укупно транспортованих количина за кориснике у Републици Српској је испоручено 72.070.745 Sm 3 , за кориснике у Федерацији БиХ 168.693.450 Sm 3 и за кориснике у Републици Србији 370.953 Sm 3 .

Преко МС „Сарајево“ за кориснике у Ф БиХ и Источном Сарајеву је испоручено 172.042.674 Sm 3 , што је за око 2% мање него у прошлој години.

Преко МРС "Алумина" је испоручено 66.095.722 Sm 3 , што је за око 5,6% више него у прошлој години.

Преко МС "Индустријска зона" је испоручено 459.235 Sm 3 , што је за око 17,5% више него у прошлој години.

Преко ГМРС "Зворник" је испоручено 2.537.517 Sm 3 , што је за око 5,7% мање него у прошлој години.

© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .