Цијена за коришћење дионице Каракај мјерне и регулационе станице

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је Рјешењем број: 01-286-12/18/Р-90-196 од 23.08.2018 одобрила цијене за коришћење транспортног система природног гаса за дионицу Каракај мјерне и регулационе станице у Републици Српској.

Цијене и коефицијенти за коришћење дионице Каракај мјерне и регулационе станице

© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .