Цијена за коришћење дионице Шепак-Каракај

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је Рјешењем број: 01-3-23/18/Р-88-184 од 12.07.2018 одобрила цијене за коришћење транспортног система природног гаса за дионицу Шепак-Каракај у Републици Српској.

Цијене и коефицијенти за коришћење дионице Шепак-Каракај

© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .