Изградња и прикључење КПГ станице

"Гас Промет" АД Источно Сарајево - Пале, у својству оператора транспортног система за природни гас у Републици Српској, 10.03.2017. године донио је Рјешење о одобрењу прикључења на излаз из транспортног система, којим је инвеститору "Алумина" д.о.о., Зворник одобрено прикључење компресорске станице за производњу компримованог природног гаса.

Рјешењем су одређени: мјесто прикључења, технички услови за прикључење и поступци и услови за повезивање на транспортни систем.

 

КПГ станица ће се градити у кругу фабрике "Алумина" д.о.о., Зворник, а прикључење ће се извршити на гасном чворишту у Каракају. Иза прикључног запорног органа изградиће се дволинијска мјерна станица (радна и резервна линија), која ће на излазу из транспортног система обезбиједити прецизно мјерење утрошених количина природног гаса у свим режимима рада КПГ станице. КПГ станица ће се састојати од шест компресора, сваки са максималним капацитетом од 2.700 Sm 3 /х.

Прикључне дионице и гасовод од излазне противпожарне шахте до КПГ станице биће изграђени од предизолованих челичних цијеви Ø168,3x7,1мм. Гасовод ће се изградити у заштитном појасу постојећег гасовода за "Алумина" д.о.о., у складу са одредбама "Правилника о техничким условима и нормативима за безбједан транспорт гасовитих угљоводоника магистралним гасоводима и гасоводима за међународни транспорт" ("Службени гласник Републике Српске", број 64/2016) и другим техничким прописима и стандардима.

Одобрени максимални прикључни капацитет износи 16.000 Sm 3 /х, са максималном дневном потрошњом од 200.000 Sm 3 .

Предвиђени почетак рада компресорске станице је јун 2017. године.

© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .