Транспортоване количине природног гаса у 2016. години

Транспортном мрежом природног гаса у Републици Српској (магистрални гасовод РГ-05-08) у протеклој 2016. години је транспортована количина од 221.683.658 Sm 3 природног гаса, што је у поређењу са 2015. годином када је транспортовано 213.133.625 Sm 3 , више за око 4%.

Од укупно транспортованих количина за кориснике у Републици Српској је транспортовано 61.008.202 Sm 3 , за кориснике у Федерацији БиХ 160.265.439 Sm 3 и за кориснике у Републици Србији 410.017 Sm 3 .

Преко МС „Сарајево“ за кориснике у Ф БиХ и Источном Сарајеву је транспортовано 163.396.665 Sm 3 , што је за око 5% мање него у прошлој години.

Преко МРС "Алумина" је транспортовано 55.275.543 Sm 3 , што је за око 45% више него у прошлој години.

Преко МС "Индустријска зона" је транспортовано 428.622 Sm 3 , што је за око 50% више него у прошлој години.

Преко ГМРС "Зворник" је транспортовано 2.582.828 Sm 3 , што је за око 3% мање него у прошлој години.

© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .