Општа употреба

Природни гас у сваком домаћинству може се користити, између осталог, за:

- Гријање просторија

Гасне уређаје за гријање просторија (котлови, комбиновани бојлери, разне врсте гасних пећи) у индивидуалним стамбеним објектима и становима у стамбеним зградама одликује комфор и једноставност регулације.

- Припрему топле воде

У свом домаћинству у сваком тренутку можете располагати топлом водом припремљеном у проточном или комбинованом бојлеру уз велику уштеду енергије.

- Припремање хране

Са шпоретом на гас уштеда времена је огромна, јер се искористива топлота добија одмах.

- Прање веша и суђа

Користећи у својој машини топлу воду претходно припремљену у проточном или комбинованом бојлеру, штедимо енергију и вријеме.

Погодности које природни гас доноси у свако домаћинство су:

- економичност (смањење губитака у процесу производње и преноса енергије уз могућност достизања високе ефикасности и код малих снага)

- тренутна расположивост на мјесту потрошње

- нема додатних улагања у складишне просторе

- нема проблема око паљења и одржавања ватре

- нема нечистоћа око ложишта (нема пепела и шљаке)

- једноставност употребе гасних инсталација

- могућност регулације и прилагођавања снаге тренутним потребама.

© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .