Нове технологије

- Когенерација

Комбиновано генерисање топлотне и електричне енергије, или уобичајени назив когенерација је у свијету прихваћен, познат, признат и атрактиван начин производње електричне и топлотне енергије, због својих ниских инвестиционих трошкова, краћег периода градње, смањења потрошње горива и загађења околине. Когенерацијска постројења не само да користе природни гас као најчистији енергент, него је и сама изведба главне погонске машине (гасна турбина или гасни СУС мотор) таква да је емисија загађивача у атмосферу изузетно мала, тако да задовољавају и најстрожије стандарде Европске Уније.

Захваљујући овој чињеници мала и средња когенерацијска постројења могу се лоцирати у свим урбаним срединама тј. могу се лоцирати уз самог потрошача енергије, што је данас један од циљева савременог снабдијевања енергијом свих индустријски развијених земаља. Лоцирање производње енергије уз мјесто њене потрошње, представља директну корист друштву, јер се на тај начин смањују трошкови трансформације, преноса и дистрибуције електричне енергије у односу на централну, удаљену производњу енергије.

На слици је приказана поједностављена шема комбинованог циклуса са гасном турбином, парном турбином, генератором електричне енергије и измјењивачем топлоте за топлу (врелу) воду за даљинско гријање.

Укупни степен искоришћења когенерацијског постројења може бити преко 80%, док је код класичне термоелектране он нешто већи од 33%. Потрошња примарних извора енергије мања је за око 40%, а емисија угљендиоксида за око 60% у поређењу са класичном термоелектраном.

Конверзија термоелектрана са угља на гас има повољан утицај на заштиту околине и не изискује велике трошкове, посебно код оних које су локацијски ближе улазним тачкама гаса.

За наше прилике приоритет би био кориштење природног гаса као сезонског горива током љетног периода, уколико би у цјевоводу било вишка капацитета, тако да конверзија на гас не би утицала на домаћи сектор производње угља (нити на произведене количине угља, нити на број запослених у том сектору). Мање количине природног гаса могу бити искоришћене и за стартовање котлова (тренутно велике количине мазута).

Због ниских цијена домаћег угља, тренутно гас није финансијски конкурентан. Процјене показују да би увођење правила за заштиту околине при употреби угља и повољне љетње цијене гаса за компаније које производе електричну енергију могло оправдати продају гаса у овом сектору.

- Возила на гас

Мотори који користе компресовани природни гас као погонско гориво производе и до 85% мање загађивача ваздуха од бензина или дизел горива. У поређењу са класичним течним горивима компресовани природни гас приликом сагоријевања емитује од 90 до 97% мање угљенмоноксида, а до 25% мање угљендиоксида. Smањење емисије азотних оксида је и до 60% у односу на класична горива.

Сва возила на гас су опремљена са чврстим, веома сигурним резервоарима који се испитују са минималним испитним притиском од 330 бар. Резервоари су тако пројектовани да без посљедица издржавају чак и директне ударе приликом удеса (између осталог и директан погодак из пушке). Чак и ако дође до непланираног истицања, гас који је лакши од ваздуха, не пада на површину земље или воде као класична течна горива, него брзо нестаје у атмосфери.

Возила на гас у серијског производњи су за око 20% скупља од возила погоњених класичним горивима, али се та разлика брзо надокнађује кроз цијену горива, која је око 50% нижа од цијене класичних течних горива.

Код нас приоритет би био увођење природног гаса у компанијама као што су: јавни градски превоз, комунална предузећа, такси службе, разна доставна и сервисна предузећа. Посебну предност овим компанијама представља ограничен радијус кретања и заједничка гаража у којој би се, током ноћи, када је потрошња гаса мала, вршило пуњење резервоара.

Коришћење компресованог природног гаса у возилима се може описати са три ријечи: чисто, сигурно и економично.
- Климатизација

Коришћење природног гаса за климатизацију посебно је добро јер има сезонски профил, који има тенденцију изравнавања криве укупних потреба за гасом.

Да би се промовисала употреба природног гаса током љета када је потрошња мала, постоји потреба за нижим цијенама гаса од цијене електричне енергије, јер је ово рјешење скупље с обзиром на улагања и трошкове одржавања.

- Повртларство и цвјећарство

Топлота, влага и угљендиоксид који су садржани у продуктима сагоријевања природног гаса могу се искористити за убрзање раста и повећања приноса у стакленицима.

Температура и влажност се одржавају на одређеном нивоу зависно од врсте културе, а дозирање угљендиоксида је у функцији његове апсорпције у процесу фотосинтезе.

© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .