Еколошко гориво

Свима је познато да је планета Земља захваћена великим климатским промјенама, а највећа пријетња долази од сагоријевања све већих количина фосилних горива (угаљ, гасови, нафта и њени деривати), као и од неконтролисане сјече шума. Ове активности повећавају количину гасова у атмосфери (посебно угљендиоксида, метана и азотних оксида) који у већим количинама узрокују заробљавање сунчеве топлоте, односно спречавају њено зрачење у свемир.

Овај ефекат „стаклене баште“ за посљедицу има раст температуре на земљи, топљење леда на половима и подизање нивоа мора. Поремећен биљни свијет није у стању да апсорбује све веће количине угљендиоксида у атмосфери. Највећу опасност може представљати све брже отапање трајно замрзнутих слојева земљине површине, јер нико још не зна колико ће се угљендиоксида и метана тиме ослободити.

У развијеним земљама на снази су строги прописи о заштити човјекове околине, који уводе систем ограничења емисије штетних гасова и систем плаћања казни потрошачима који узрокују загађење. Циљ ових прописа је заштита људског здравља, јер оно почива на здравој околини.

Са аспекта насталих продуката сагоријевања природни гас је чисто гориво у поређењу са чврстим, односно течним горивима, пошто се при сагоријевању природног гаса не емитују једињења која су карактеристична за сагоријевање чврстих и течних горива, а која загађују околину.

Сагоријевањем природног гаса ослобађа се приближно за једну половину мања количина угљендиоксида од оне која настаје сагоријевањем угља.

Сагоријевањем природног гаса ослобађају се знатно мање количине азотних оксида, него сагоријевањем других фосилних горива.

Сумпордиоксид се ослобађа сагоријевањем угља и течних горива, док практично не постоји у продуктима сагоријевања природног гаса.

У продуктима сагоријевања природног гаса нису присутни пепео и чађ.

Дакле, природни гас је еколошки најчистије гориво.

© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .