Организација Друштва

Унутрашњу организацију Друштва чине:

1. Дирекција Друштва


2. Сектор за техничке послове

2.1. Служба за транспорт
2.2. Служба за управљање транспортним системом
2.3. Служба за развој

3. Сектор за економско-правне послове

3.1. Служба за финансијско-рачуноводствене и комерцијалне послове
3.2. Служба за правне, кадровске и опште послове

© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .