Органи Друштва

Органи Друштва:

1. Скупштина акционара – као орган власника

2. Управни одбор – као орган управљања

Управни одбор:

- Ђукић Милан, мр правних наука

- Каран Јово, дипл. инг. маш.

- Милановић Игор, дипл.ек.

3. Директор – као орган пословођења

4.
Интерни ревизор

Руководство Друштва:

 

 

 

 

Генерални Директор

Драганић Миломир дипл.ек.

 

 Извршни директор за економско-правне послове

Велетић Милан дипл.ек.

 
 


 

 Извршни директор за техничке послове

Ашоња Горан дипл.инг.маш.

© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .