Расположиви капацитет система за слиједећи мјесец

Расположиви капацитет система (Sm³) за мјесец септембар 2018. године

 

УЛАЗ:

ШЕПАК

 

ИЗЛАЗ 1:

КЛАДАЊ

 

ИЗЛАЗ 2:

КАРАКАЈ

 

ИЗЛАЗ 3:

ЗВОРНИК

50.247.000

39.500.000

7.750.000

2.997.000

 

Максимални расположиви сатни капацитет система (Sm³) за мјесец септембар 2018. године

 

Датум

 

УЛАЗ:

ШЕПАК

 

ИЗЛАЗ 1:

КЛАДАЊ

 

ИЗЛАЗ 2:

КАРАКАЈ

 

ИЗЛАЗ 3:

ЗВОРНИК

1.

66.900 54.150 8.600

4.150

2.

66.900 54.150 8.600 4.150

3.

66.900 54.150 8.600 4.150

4.

66.900 54.150 8.600 4.150

5.

66.900 54.150 8.600 4.150

6.

66.900 54.150 8.600 4.150

7.

66.900 54.150 8.600 4.150

8.

66.900 54.150 8.600 4.150

9.

66.900 54.150 8.600 4.150

10.

66.900 54.150 8.600 4.150

11.

66.900 54.150 8.600 4.150

12.

66.900 54.150 8.600 4.150

13.

66.900 54.150 8.600 4.150

14.

66.900 54.150 8.600 4.150

15.

66.900 54.150 8.600 4.150

16.

66.900 54.150 8.600 4.150

17.

66.900 54.150 8.600 4.150

18.

66.900 54.150 8.600 4.150

19.

66.900 54.150 8.600 4.150

20.

66.900 54.150 8.600 4.150

21.

66.900 54.150 8.600 4.150

22.

66.900 54.150 8.600 4.150

23.

66.900 54.150 8.600 4.150

24.

66.900 54.150 8.600 4.150

25.

66.900 54.150 8.600 4.150

26.

66.900 54.150 8.600 4.150

27.

66.900 54.150 8.600 4.150

28.

66.900 54.150 8.600 4.150

29.

66.900 54.150 8.600 4.150

30.

66.900 54.150 8.600 4.150

© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .