Расположиви капацитет система за слиједећи мјесец

Расположиви капацитет система (Sm³) за мјесец октобар 2017. године

 

УЛАЗ:

ППС „Каракај“

 

ИЗЛАЗ 1:

МС „Сарајево“

 

ИЗЛАЗ 2:

ГМРС „Зворник“

 

ИЗЛАЗ 3:

ГМРС „Алумина“

57.267.000

38.000.000

6.042.000

13.225.000

 

Максимални расположиви сатни капацитет система (Sm³) за мјесец октобар 2017. године

 

Датум

 

УЛАЗ:

ППС „Каракај“

 

ИЗЛАЗ 1:

МС „Сарајево“

 

ИЗЛАЗ 2:

ГМРС „Зворник“

 

ИЗЛАЗ 3:

ГМРС „Алумина“

1.

76.500 52.000 8.500

16.000

2.

76.500 52.000 8.500 16.000

3.

76.500 52.000 8.500 16.000

4.

76.500 52.000 8.500 16.000

5.

76.500 52.000 8.500 16.000

6.

76.500 52.000 8.500 16.000

7.

76.500 52.000 8.500 16.000

8.

76.500 52.000 8.500 16.000

9.

76.500 52.000 8.500 16.000

10.

76.500 52.000 8.500 16.000

11.

76.500 52.000 8.500 16.000

12.

76.500 52.000 8.500 16.000

13.

76.500 52.000 8.500 16.000

14.

76.500 52.000 8.500 16.000

15.

75.000 52.000 7.000 16.000

16.

75.000 52.000 7.000 16.000

17.

75.000 52.000 7.000 16.000

18.

75.000 52.000 7.000 16.000

19.

75.000 52.000 7.000 16.000

20.

75.000 52.000 7.000 16.000

21.

75.000 52.000 7.000 16.000

22.

75.000 52.000 7.000 16.000

23.

75.000 52.000 7.000 16.000

24.

75.000 52.000 7.000 16.000

25.

75.000 52.000 7.000 16.000

26.

75.000 52.000 7.000 16.000

27.

75.000 52.000 7.000 16.000

28.

75.000 52.000 7.000 16.000

29.

75.000 52.000 7.000 16.000

30.

75.000 52.000 7.000 16.000

31.

75.000 52.000 7.000 16.000

© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .