Расположиви капацитет система за слиједећи мјесец

Расположиви капацитет система (Sm³) за мјесец јун 2018. године

 

УЛАЗ:

ППС „Каракај“

 

ИЗЛАЗ 1:

МС „Сарајево“

 

ИЗЛАЗ 2:

ГМРС „Зворник“

 

ИЗЛАЗ 3:

ГМРС „Алумина“

50.249.000

39.500.000

2.999.000

7.750.000

 

Максимални расположиви сатни капацитет система (Sm³) за мјесец јун 2018. године

 

Датум

 

УЛАЗ:

ППС „Каракај“

 

ИЗЛАЗ 1:

МС „Сарајево“

 

ИЗЛАЗ 2:

ГМРС „Зворник“

 

ИЗЛАЗ 3:

ГМРС „Алумина“

1.

66.900 54.150 4.150

8.600

2.

66.900 54.150 4.150 8.600

3.

66.900 54.150 4.150 8.600

4.

66.900 54.150 4.150 8.600

5.

66.900 54.150 4.150 8.600

6.

66.900 54.150 4.150 8.600

7.

66.900 54.150 4.150 8.600

8.

66.900 54.150 4.150 8.600

9.

66.900 54.150 4.150 8.600

10.

66.900 54.150 4.150 8.600

11.

66.900 54.150 4.150 8.600

12.

66.900 54.150 4.150 8.600

13.

66.900 54.150 4.150 8.600

14.

66.900 54.150 4.150 8.600

15.

66.900 54.150 4.150 8.600

16.

66.900 54.150 4.150 8.600

17.

66.900 54.150 4.150 8.600

18.

66.900 54.150 4.150 8.600

19.

66.900 54.150 4.150 8.600

20.

66.900 54.150 4.150 8.600

21.

66.900 54.150 4.150 8.600

22.

66.900 54.150 4.150 8.600

23.

66.900 54.150 4.150 8.600

24.

66.900 54.150 4.150 8.600

25.

66.900 54.150 4.150 8.600

26.

66.900 54.150 4.150 8.600

27.

66.900 54.150 4.150 8.600

28.

66.900 54.150 4.150 8.600

29.

66.900 54.150 4.150 8.600

30.

66.900 54.150 4.150 8.600

© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .