Капацитети система за наредну годину

Технички капацитет система (Sm 3 ) за 2017. годину

УЛАЗ:

ППС „Каракај“

ИЗЛАЗ 1:

МС „Сарајево“

ИЗЛАЗ 2:

ГМРС „Зворник“

ИЗЛАЗ 3:

ГМРС „Алумина“

750.000.000

455.000.000

75.000.000

220.000.000

 

Максимални технички дневни капацитет (Sm 3 ) за 2017. годину

 

Мјесец

УЛАЗ:

ППС „Каракај“

ИЗЛАЗ 1:

МС „Сарајево“

ИЗЛАЗ 2:

ГМРС „Зворник“

ИЗЛАЗ 3:

ГМРС „Алумина“

Јануар

2.050.000

1.250.000

200.000

600.000

Фебруар

2.050.000

1.250.000

200.000

600.000

Март

2.050.000

1.250.000

200.000

600.000

Април

2.050.000

1.250.000

200.000

600.000

Мај

2.050.000

1.250.000

200.000

600.000

Јун

2.050.000

1.250.000

200.000

600.000

Јул

2.050.000

1.250.000

200.000

600.000

Август

2.050.000

1.250.000

200.000

600.000

Септембар

2.050.000

1.250.000

200.000

600.000

Октобар

2.050.000

1.250.000

200.000

600.000

Новембар

2.050.000

1.250.000

200.000

600.000

Децембар

2.050.000

1.250.000

200.000

600.000

 

Расположиви капацитет система (Sm 3 ) за 2017. годину

УЛАЗ:

ППС „Каракај“

ИЗЛАЗ 1:

МС „Сарајево“

ИЗЛАЗ 2:

ГМРС „Зворник“

ИЗЛАЗ 3:

ГМРС „Алумина“

687.000.000

455.000.000

72.300.000

159.700.000

 

Максимални расположиви дневни капацитет (Sm 3 ) за 2017. годину

 

Мјесец

УЛАЗ:

ППС „Каракај“

ИЗЛАЗ 1:

МС „Сарајево“

ИЗЛАЗ 2:

ГМРС „Зворник“

ИЗЛАЗ 3:

ГМРС „Алумина“

Јануар

1.796.000

1.250.000

170.000

376.000

Фебруар

1.796.000 1.250.000

170.000

376.000

Март

1.796.000

1.250.000

170.000 376.000

Април

1.796.000 1.250.000 170.000 376.000

Мај

1.826.000 1.250.000

200.000

376.000

Јун

1.826.000 1.250.000

200.000

376.000

Јул

1.826.000 1.250.000

200.000

376.000

Август

1.826.000 1.250.000

200.000

376.000

Септембар

1.826.000 1.250.000

200.000

376.000

Октобар

1.796.000 1.250.000 170.000 376.000

Новембар

1.796.000 1.250.000 170.000 376.000

Децембар

1.796.000

1.250.000 170.000 376.000

© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .