Балансирање и дебаланс система

Под балансирањем се сматра једнострука и краткорочна интервенција, тј. испорука гаса из количина акумулираних у гасној мрежи, уз предуслов да постоји могућност да се током наредног дана надокнаде предметне количине и доведе транспортни систем у стабилно стање.

Евентуална расположивост гаса за балансирање одредити ће се у зависности од стабилности и техничких могућности система, и корисници ће бити обавјештени о томе на овом интернет сајту.

Дебаланс на систему настаје када је потрошња на излазима из гасоводног транспортног система већа од расположивих количина на улазима у гасоводни транспортни систем.

Архива дана за које је проглашен дебаланс система:

Датум

Опис

23.09.2010.

Обустављен проток гаса на улазу у транспортни систем због радова на санацији детектованих перфорација на гасоводу и замјене конденз лонца. Корисници су користили гас акумулиран у транспортној мрежи. Током наредног дана транспортни систем је доведен у стабилно стање.

© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .