Транспортни систем природног гаса у РС

„Гас Промет“ АД, Источно Сарајево обавља дјелатност управљања транспортним системом природног гаса у Републици Српској.

Транспортни систем природног гаса у РС чине:

- магистрални гасовод „Шепак – Каракај“ са БС „Шепак“ и прихватном чистачком станицом у Каракају

- ППС „Каракај“ (мјери све количине природног гаса које улазе у БиХ)

- ГМРС „Бирач“ (два посебна гасна постројења: Регулациона станица и Мјерна станица; снабдијева ФГ „Бирач“ и Индустријску зону „Каракај“)

- гасовод високог притиска „Каракај – Зворник“ са БС „Каракај“

- ГМРС „Зворник“ (снабдијева Мали Зворник у Србији и град Зворник; дистрибутер гаса у Зворнику је „Зворник-стан“ АД)

- МС „Сарајево“ (снабдијева потрошаче у ФБиХ и град Источно Сарајево; дистрибутер гаса у Источном Сарајеву је „Сарајево-Гас“ АД)

- магистрални гасовод „Каракај – Ентитетска граница“ са БС „Шековићи“ и отпремном чистачком станицом у Каракају

Детаљније о мјерним мјестима

„Гас Промет“ АД, Источно Сарајево обавља дјелатност транспорта природног гаса на територији општине Зворник, док на магистралном гасоводу ка Сарајеву (са МС „Сарајево“) дјелатност транспорта обавља „Сарајево-Гас“ АД, Источно Сарајево.

На Ентитетској граници дјелатност транспорта преузима „БХ Гас“ д.о.о. Сарајево.

© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .