Транспортни систем природног гаса у БиХ

БиХ нема властитих налазишта природног гаса, те се све количине увозе из Русије, преко транспортних система Украјине, Мађарске и Србије. Тренутно постоји само један улаз гаса у БиХ и то у мјесту Шепак код Зворника.

Први потрошач природног гаса била је Фабрика глинице „Бирач“ у Зворнику 1979. године. Исте године завршена је изградња гасовода Зворник-Сарајево, те је и град Сарајево прикључен на гасоводну мрежу. Након тога, 1983. године изграђен је гасовод Семизовац-Зеница, те је отпочела потрошња природног гаса и у Жељезари Зеница.

Главне карактеристике транспортног система природног гаса у БиХ су:

Пројектовани притисак:

Пројектовани капацитет система:

Транспортни капацитет:

Дужина гасовода:

Пречник гасовода:

Дебљина стијенке цијеви:

Квалитет материјала цијеви:

50 бар

1,25 милијарди Sm 3 /год.

750 милиона Sm 3 /год.

195 km

406,4 mm (Ø16")

6,4 mm

API 5LX 52

Гасовод је пројектован и изграђен према пропису ANSI B31.8; челичне цијеви су творнички предизоловане полиетиленом, а комплетан систем је покривен катодном заштитом.

© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .