Активности на побољшању

Активности које су спроведене на побољшању транспортног система природног гаса су:

Испитивање гасовода интелигентним крацером и отклањање недостатака

Интензивно мјерење подземног челичног гасовода (континуално мјерење потенцијала за испитивање катодне заштите челичног гасовода, одређивање мјеста и величине изолационих грешака, одређивање отпора изолационих прирубница, анализа земљишта код већих грешака изолације)

Санација перфорација на гасоводу

Ремонт гасних котлова за загријавање гаса

Ремонт измјењивача топлоте

Повезивање водоводне инсталације на градску мрежу у Каракају

Набавка одоризатора на ГМРС "Зворник"

Замјена сакупљача кондензата на ППС "Каракај"

Замјена око 80 м цијеви на мјесту детектованих перфорација

Реконструкција регулационе у мјерно-регулациону станицу за "Алумина" д.о.о. са радном и резервном линијом (монтажа турбинских мјерила протока са коректорима запремине гаса)

Успостављање даљинског очитавања параметара транспорта на излазу за "Алумина" д.о.о.

Реконструкција ГМРС "Зворник" (пуштање у рад мјерне линије за љетну потрошњу на излазу за Зворник и реконструкција мјерног мјеста за Мали Зворник)

Успостављање даљинског очитавања параметара транспорта на излазима из ГМРС "Зворник"

 

План инвестиција и одржавања за 2020. годину

Изградња обилазног вода на ППС Каракај

Набавка и уградња хроматографа на ППС Каракај

Улагање у даљинско очитавање

Замјена измјењивача топлоте на ГМРС Алумина

Баждарење мјерила протока гаса на излазима за Зворникстан

Чишћење трасе гасовода "Шепак-Каракај"

Испитивање стања облоге гасовода "Каракај-Зворник"

Испитивање катодне заштите

Поправка оштећених стубића катодне заштите

Мјерење нивоа буке и емисије загађивача у ваздух

Сервисирање гасних котлова за загријавање гаса

Сервисирање циркулационих пумпи

Сервисирање електро ормара

Баждарење сигурносних вентила (једном годишње)

Преглед трасе гасовода „Шепак-Каракај“ и „Каракај-Зворник“ (два пута годишње)

Сервисирање ПП апарата (два пута годишње)

Испитивање громобранских инсталација у гасним станицама (једном годишње)

Одржавање електроинсталација и расвјете

Одржавање зграда и дворишта

© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .