Наша визија

„Гас Промет“ ће постати респектабилна гасна компанија у окружењу.

Наша компанија ће развијати кадровску и материјалну основу за примјену развојних трендова који се примјењују у свијету, а могу се провести и код нас.

Залажући се за све већу употребу природног гаса у нашој земљи, тежићемо стварању економског оквира у коме све предности природног гаса као енергента могу бити искоришћене.

Ствараћемо савремено организовану, профитабилну и дугорочно успјешну компанију која његује добру пословну комуникацију и брине о својим корисницима, запосленима и о средини у којој се налазимо.

Наша визија је изградња магистралног гасовода којим би се повезали сви већи привредни и урбани центри у Републици Српској.

Изградњом новог магистралног гасовода , као и повећањем потрошње природног гаса унутар постојећег система, створиће се услови да „Гас Промет“ повећа обим услуга из своје дјелатности.

 

© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .