Одобрени тарифни ставови

 

Тарифни ставови

 

 

Рјешење о сагласности број

 

Висина тарифних ставова

Трошкови прикључења на транспортни систем

 

 

Тарифни ставови за управљање транспортним системом

01-542-10/14/Р-102-29

0,3350 КМ/1000 Sm 3

Тарифни ставови за транспорт природног гаса

01-560-16/12/Р-61-52

Каракај - Зворник

Тарифни ставови за транспорт природног гаса

 

Шепак - Каракај

© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .