Одобрени тарифни ставови

Цијена за оператера

транспортног система

Рјешење о одобрењу број:

01-542-10/14/Р-102-29

од 27.02.2015.

 

0,3350 КМ/1000 Sm 3


Цијена за коришћење

транспортног система

за дионицу Шепак-Каракај

Рјешење о одобрењу број:

01-3-23/18/Р-88-184

од 12.07.2018.

 

Шепак - Каракај


Цијена за коришћење транспортног

система за дионицу Каракај

мјерне и регулационе станице

Рјешење о одобрењу број:

01-286-12/18/Р-90-196

од 23.08.2018.

Каракај мјерне и

регулационе станице

Цијене за коришћење

транспортног система

за дионицу Каракај-Зворник

Рјешење о одобрењу број:

01-560-16/12/Р-61-52

од 18.04.2013.

 

Каракај - Зворник


Трошкови прикључења

на транспортни систем© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .